Påmeldinger har nå startet, og etter bare noen timer, er det allerede påmeldinger fra hele 8 nasjoner.

Gå til vår felles nordiske V-max side for påmelding. www.nordicvmaxmeet.com 

Norsk V Max flyers