Årsavgift/Nytt medlemskap

Målet med klubben er å samle eierne av denne spesielle motorsykkelen, som ikke naturlig faller inn blant så mange andre sykkeltyper. Den er absolutt ikke noen racer-sykkel, ei  heller en chopper. Modellen har vært på markedet siden 1985 og det er faktisk ikke mange endringer på den opprinnelige konstruksjonen frem til i dag.

Klubben skal ikke være komersiell. Med det mener vi at kontigenten og ev. inntekter skal tilbakeføres til medlemmene i sin helhet, noe dagens kontigent på kr.365 pr. år er et tegn på.

Meld deg inn her.

På årsmøtet høsten 2014 ble det etablert en mulighet for de som ikke er så heldige at de eier en Vmax men som ønsker å støtte klubben til å tegne et støttemedlemskap. Det kan du ordne her 

Eksisterende medlemmer betaler kontigent for til vår konto 7035.05.36467 i DNB, det anbefales at du setter opp Autogiro.