Clutchskifte Gen1

clutch

Det er mange måter å angripe Clutchskifte på. Jeg sjekket litt på nettet og fant litt historie rundt Vmax Gen1 Clutch. Den kommer rett fra Yamaha Venture uten nevneverdige endringer, og er nok litt i svakeste laget for en fulleffekt Vmax. Følgende forbedringer er vanlig å gjøre på Vmax «Double D»=double standard diaphragm (fjærplater), 60 % kraftigere diaphragm (fjærplate) fra Exactrep eller Barnett Clutch spring conversionkit. Jegvalgte den siste fordi jeg ønsket en Clutch somgir litt bedre respons enn en standard Vmax Clutch og mitt ønske passet godt overens med mange kommentarer på akkurat dette.

Settet består av:

1 stk. Barnett Clutch spring conversionkit.

8 stk. Friksjonsplater = FP som griper mot “Clutch basket” (hvor 1 stk. er vesentlig smalere enn resten)

7 stk. Stålplater = SP som griper mot «Clutch bossen»

 1. For å gjøre dette på enklest mulige måte valgte jeg og ikke tømme sykkelen for olje. Jeg satte sykkelen på sidestøtta etter å ha rullet hjulene oppå to stumper av terrassebord (28x120mm) slik at sykkelen står ganske langt over på siden. Fjernet bakbrems og fothviler for å komme til uten at oljen skulle renne ut. Det viste seg å være et godt valg, ikke noe oljesøl.
 2. Sett eventuelt et kar under clutchhuset slik at evt. spillolje renner ned i karet. Fjern deretter clutch deksel og pakning (skrap eventuelt pakningsrester vekk uten å skade aluminiumen på deksel og motorblokka).
 3. Fjern så fjærplaten (innfestings-ring ved å fjerne 6 stk. bolter på fjær-holderen (10mm fastnøkkel/skralle) og ta ut trykkplaten(aluminiumsfarget).
 4. Ta så ut FP (clutchlamellene) og sjekk for skade/slitasje, og SP for blånering (som tyder på varmegang) og evt. bytt ut / utbedre det som er nødvendig. Stable/lagre platene i samme rekkefølge som de tas ut, slik at de kan settes inn igjen i riktig rekkefølge. OBS: Dette er svært viktig for monteringen, for da må de inn i nøyaktig samme posisjon som de ble tatt ut. Hvis du skal montere nye, sorter de nye platene samtidig som du tar ut de gamle.
 5. Siste SP og FP er bak en tynn ståltråd-fjær som sitter fast i et hull i «bossen», bruk en spiss gjenstand og vipp opp, slik at du kan lirke ut. Deretter så får du ut SP og FP (FP er smalere enn de andre), sjekk fjær og sete (2 stk. metallringer innenfor SP og FP) Hvis OK sett de tilbake på samme måte som de var montert originalt. Hvis du skal montere ny SP og FP så sorter de nye platene samtidig som du tar ut de gamle (husk å montere ståltrådfjæra).
 6. Inspiser Clutchens indre deler etter slitasje/skader, bytt eller utbedre disse hvis nødvendig. Hvis alt er som det skal er det bare å sette inn SP og FP i samme rekkefølge som du tok de ut. Husk at alle FP skal ligge i rein olje (samme som brukes i motoren) i minst 10 – 15 minutter, før de monteres. NB: Pass på SP, der alle platene ha kant samme vei (enten skarp eller avrundet kant ut på alle pga. at de er stanset ut) i følge leverandørene.
 7. Hvis du skal montere ny SP og FP monter da FP (som er vesentlig smalere enn resten) innerst, deretter SP(husk deretter å montere ståltrådfjæra).
 8. Så er det montering av resten av SP og FP (husk enten skarp eller avrundet kant ut på absolutt alle SP).
 9. Utenfor den siste FP så skal det settes på trykkplate (lilla), den skal monteres slik at den ligger mot ytterste FP (ikke glippe mellom FP og trykkplata). Da er det bare å montere fjærer, skiver og bolter som følger med (6 av hvert), stramme skruene med 8NM (skal kryss strammes slik at en får jevnt trykk under tilstrammingen).
 10. Til slutt ny pakning og monter Clutchhuset som skal ha 10NM (skal kryss strammes slik at en får jevnt trykk under tilstrammingen). Ikke stram til for hardt eller ujevnt, for da får du lekkasje…
 11. Fothviler skal monteres og strammes med 23NM.