Import av brukt MC

Mammoth

Er du på jakt etter ett Mammoth-prosjekt eller har ett generelt ønske om å importere selv, så er det som kjent blitt betrakteligere lempeligere importavgifter.

Spesielt på eldre sykler og andre kjøretøy. Det finnes en grei bruksanvisning på hvordan man går frem ved import av kjøretøy på tollvesenets egne hjemmesider.

Importkalkulatoren er også veldig grei å bruke. Den er å finne her. (PS avbildet Mammoth-prosjekt er ett av flere, og er neppe til salgs).  BTA