Tåler batteriet enda en sesong?

Kilde MC Avisa

Etter en lang og kald vinter gleder mange seg til å få campingvognen og motorsykkelen på veien, eller sette båten på vannet. Hvis du vil unngå at et flatt batteri ødelegger våren, er det på tide med en omgang med kjærlig batterivedlikehold.


Våren er her og mange gleder seg til en ny sesong med båten, motorsykkelen eller campingvognen. Etter en lang vinter bør man kontrollere batteriet grundig for å unngå unødvendige problemer.

Normal levetid for et batteri er ca. fem år, men det varierer avhengig av hvor mye det blir brukt og hvordan du tar vare på det. Batteriproducenten Exide Technologies, som leverer Sønnakbatterier gir råd om hvordan du kontrollerer batteriet:

- Kontroller om batteriet i det hele tatt tåler en sesong til – før det installeres

- Kontroller at batteriet er rent og uskadet
Kontroller at batteriet er helt og rent når du finner det frem etter vinteren. Hvis polene er oksiderte, må du børste bort belegget til metallet er helt rent. For å beskytte polene mot ytterligere oksidering er det lurt å smøre kabelskoene og polene inn med fett eller vaselin når batteriet er installert. Hvis det finnes elektrolytt (syre) på batteriet og lokket, bør du tørke det av og rengjøre og nøytralisere med sodaoppløsning. Merk: Syre er etsende, så bruk vernebriller og hansker. Sørg for at syren ikke kommer i kontakt med øyne, hud eller klær. Hvis batteriet er skadet, må det byttes ut.

- Når batteriene er installert, må du sørge for å holde dem rene og tørre. Polene og kabelskoene skal være rene og innsmurte, slik at de beskyttes mot oksidering og belegg.

- Kontroller batteriets helsetilstand
Hvis du vil forsikre deg om at batteriet kan holde gjennom hele sesongen, bør du kontrollere at det er i god stand. Noe som skiller batteriets helsetilstand fra ladetilstanden, er at forandringer i batteriets helsetilstand er en langsom og vedvarende prosess, hvor det går fra nytt til utslitt.

Tidligere har batteriproblemer inntruffet som en uventet og ubehagelig overraskelse, men ved hjelp av spesielle batteritestere kan man måle batteriets helse. De er tilgjengelige på mange bil- og båtverksteder. Disse testerne kan vise om batteriet er slitt. Hvis det er slitt, kan du vurdere om du ønsker å bytte ut batteriet før sesongen starter. Dermed kan du slippe å bli overrasket av at batteriet ikke fungerer.

- Kontroller batterisyrenivået og at batteriet er fullt oppladet
Hvis batteriet er en standardtype med flytende elektrolytter i cellene, og propper som kan åpnes, bør du kontrollere syrenivået og etterfylle med batterivann. Enkelte batterier har en markør som angir nivået som det skal fylles opp til. Hvis det ikke finnes noen markør, skal syrenivået være 10–15 mm over platene. Fyll aldri i mer, ettersom det da er fare for at syren renner over ved oppladning.

Du kan kontrollere om batteriet er fullt oppladet med en syremåler. Med syremåleren suger du opp en prøve og måler tettheten i hver av batteriets celler. Skalaen på syremåleren er vanligvis delt opp i forskjellige farger. Hvis tettheten synker under det grønne feltet, er det på tide å lade opp batteriet.

De fleste batterier er lukket, slik at proppene ikke kan åpnes. I stedet kan du måle hvilespenningen. Hvilespenningen, det vil si spenningen mellom polene når batteriet er ubelastet, er et mål på batteriets ladetilstand. Et fulladet batteri har ca. 12,7 V, og for å unngå permanente skader, bør det lades opp senest når hvilespenningen har sunket til 12,4 V.

- Det er smart å bruke litt ekstra tid på å vedlikeholde batteriet. Man vil jo gjerne bruke våren og sommeren med sin båt, motorsykkel eller campingvogn og ikke bruke tid på et batteri som ikke fungerer sier Christer Svensson, Senior Product Manager i Exide Technologies Nordic som produserer Sønnak, Exide og Tudor batterier.

− Og husk den gyldne regel om alltid å holde batteriet fulladet, avslutter Christer.