Tilhenger og kravDet hender att det kommer forespørsler om tilhenger på vmax, kom over disse reglene for montering av tilhenger


-Motorsykkelen må være større enn 125ccm for å kunne trekke tilhenger.
-Motorsykkelen kan ha 2, 3 eller 4 hjul.
-Motorsykkelen må ha godkjent tilhengerfeste, og dette må stå innført i vognkortet og merket på festet.
-Tilhengeren må være konstruert for en fart av over 30km/t.
-Tilhengeren må ha en bredde ikke over 125cm.
-Tilhengeren må ha en lengde ikke over 250cm.
-Totalvekten på hengeren må ikke overstige halvparten av motorsykkelens egenvekt uten fører og uten montert tilhengerfeste.
-Dette gjelder også dersom fabrikanten av tilhengerfestet kan godkjenne en høyere tilhengervekt
-Tillatt tilhengervekt kan ikke settes høyere enn det tilhengerfestet kan godkjennes for.
-Når motorsykkelen har sidevogn må sidevognen ha godkjent brems for at motorsykkelen skal kunne godkjennes for kjøring med tilhenger. I så tilfelle regnes sidevognen med i egenvekten på motorsykkelen ved beregning av tillatt tilhengervekt.
-Når koblingen til motorsykkel er en kule skal den være 50mm i diameter.
-Når det brukes andre type koblinger skal motorsykkel og tilhenger godkjennes sammen og dette skal anmerkes i vognkortet.
-Når motorsykkelen har sidevogn behøver tilhengeren ikke å spore med senter på selve motorsykkelen.
-Inntil videre trenger man ikke noe spesielt førerkort utover klasse A for å kjøre motorsykkel med tilhenger

ST1

PS! Hengeren so er avbildet er Kanadisk og lages av Third Wheel Trailers. Om den er godkjent ab Norske veimyndigheter er et annet spørsmål-