Trond S tipset om denne linken som inneholder service manualen i PDF format for 2009 og nyere modeller. Et must for den som planlegger reparsjoner eller modifikasjoner. Her er linken.