FuskingFusker maxen etter at du har skifftet plugger og sjekket ledninger og coiler. En liten fin artikkel om rensing av forgassere finner du her.