Vi ønsker nytt medlem nr 380, Stein Hansen fra Fornebu, velkommen i klubben.